Komplexní služby v oblasti BOZP a PO

Služby

Technik požární ochrany, preventista požární ochrany:

Nemáte technika PO?

Zajistím vám externě výkon technika požární ochrany nebo preventisty přesně podle vašich představ a v souladu s platnou legislativou.

Požárně bezpečnostní řešení, posouzení požárního nebezpečí:

Stavíte, přestavujete?

Pak nedílnou součástí vaší dokumentace je rovněž Požárně bezpečností řešení, které řeší požární bezpečnost vašeho objektu. Nečekejte se zajištěním požární ochrany na poslední chvíli.

 

Školení požární ochrany:

Potřebujete proškolit?

Každý zaměstnavatel je povinen provádět školení PO u svých zaměstnanců, preventistů PO včetně odborné přípravy zaměstnanců zařazených do požárních hlídek. 

Školení všech typů a rozsahu na vašem pracovišti dle domluvy. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Nemáte technika BOZP?

Zajistím vám externě výkon technika BOZP přesně podle vašich představ a v souladu s platnou legislativou.

 

Nemáte koordinátora BOZP na stavbě?

Zajistím vám externě výkon koordinátora BOZP na staveništi přesně podle vašich představ a v souladu s platnou legislativou.

 

Revize, kontroly a montáž

Přenosné hasící přístroje:

Zajišťuji roční kontroly, periodické zkoušky a revize hasících přístrojů podle technických podmínek výrobce, jejich montáž a rozmístění, vše dle příslušných ČSN, zákona o požární ochraně 133/85 Sb, vyhl. MV 246/2001 a vyhl. MV 23/2008. Revize hasících přístrojů realizujeme nejčastěji přímo u zákazníků. 

 

 

Požární ucpávky, obklady:

Provádíme montáž i periodické kontroly systémů " Promat, J.Seidl a syn, HILTI a Intumex"

 

 

 

Zařízení pro zásobování požární vodou:

Provádím periodické kontroly požárně bezpečnostních zařízení (PBZ). 
 

      

 
 
 
Ceny jsou smluvní dle rozsahu poskytnutých služeb a vašich požadavků.
 

 

Kontakt

PAVEL VESELÝ - služby v oblasti BOZP a PO Sídlo: Českolipská 177, 407 25 Verneřice IČ: 86881647

fa.pavelvesely@gmail.com

PROVOZOVNA - ID: 1014393817
Českolipská 177, 407 25 Verneřice

DORUČOVACÍ ADRESA:
Pavel Veselý, MBA
Českolipská 177
407 25 Verneřice

Volat: Po-Pá od 8.00 - 16.00
+420 734 469 179

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode